Każdy współczesny system informatyczny gromadzi ogromne ilości informacji. W każdym systemie zaimplementowano mniejsze, bądź większe systemy kontroli danych oraz ich analiz, jednakże w większości przypadków nie pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów - głównie z powodu braku cech indywidualnych. Systemy tego typu wyciągają większość informacji zapisanych w bazach danych powodując chaos i duże obciążenie maszyn oferując w zamian bezużyteczne wykresy i schematy. Firma Intersid wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na indywidualne systemy analityczne.

Czym jest InterSID-Analytics?

W jednym zdaniu jest to indywidualny system statystyk, porównań, raportów i analiz mający wszechstronne zastosowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
W wypadku handlu internetowego - zajmuje się kontrolą odwiedzin na stronach internetowych, ruchami wykonywanymi przez klientów, raportowaniem popularności towarów. Po stronie administracyjnej umożliwia generowanie podsumowań obrotów, pozycjonowania produktów na podstawie dowolnych parametrów (np. popularności, największego przychodu).
W małym, czy średnim przedsiębiorstwie przeprowadza analizy skuteczności strategii, wydajności pracy, zysków i strat.